โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
BURIRAM PITHAYAKHOM SCHOOL
Student Management Unit
   
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  
 
มิถุนายน รายการ
5-6  แข่งขันฟิสิกส์สัปยุทธ์ (ห้องเรียนพิเศษ)
กรกฏาคม  
6-16 บุรีรัมย์เกมส์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43
26-27 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2-3-5-6
สิงหาคม  
4-8 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557
11-15 กีฬาภายใน
กันยายน  
25 งานนักเรียนแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ
29 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557
ตุลาคม  
3 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557
 
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
Username:
 
Password:
 
 
      Website counter
 
 
2013-2014 © copyright by burirampithayakom all rights reserved